Ένα απλό και ενδιαφέρον πείραμα με πιπέρι και νερό (Video)

Πείραμα με πιπέρι και νερό

Δοκιμάστε αυτό το πείραμα χρησιμοποιώντας ένα λευκό πιάτο, νερό, μαύρο πιπέρι και λίγο σαπούνι.

Δείτε πως το πιπέρι αντιδρά καθώς «σπάτε» την επιφανειακή τάση του νερού με το σαπούνι στο δάχτυλο σας.

Κοινοποιήστε στο Facebook