Εντυπωσιακά graffiti #16

Εντυπωσιακά graffiti #16 (10)

14 περιπτώσεις στις οποίες το γκρίζο της πόλης απέκτησε χρώμα με εντυπωσιακό τρόπο!

Εντυπωσιακά graffiti #16 (1)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (5)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (13)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (14)

Εντυπωσιακά graffiti #16 (12)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook