Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (7)

Στην έρημο της νότιας Αιγύπτου, οι εργάτες αναγκάζονται για 5-10 ευρώ μεροκάματο να εργάζονται καθημερινά σε αντίξοες συνθήκες που επιβαρύνουν την υγεία των πνευμόνων τους και κρύβουν κινδύνους για την σωματική τους ακεραιότητα.

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (1)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (2)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (4)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (5)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (6)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (8)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (9)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (10)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (11)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (12)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (13)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (14)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (15)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (16)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (17)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (18)

Οι εργάτες στα λατομεία ασβεστολίθου της Αιγύπτου έχουν ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα (19)

Κοινοποιήστε στο Facebook