Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (1)

Αλλιώς τα είχαν φανταστεί το πρωί που σηκώθηκαν από το κρεββάτι…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (14)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #49 (15)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #48

Κοινοποιήστε στο Facebook