Καλλιτέχνης ζωγράφισε 62 απίθανους χαρακτήρες πάνω σε αυγά για το Πάσχα

Καλλιτέχνης ζωγράφισε 62 απίθανους χαρακτήρες πάνω σε αυγά για το Πάσχα (1)

Για να γιορτάσει το Πάσχα, ο καλλιτέχνης Barak Hardley ζωγράφισε 62 διαφορετικούς χαρακτήρες και celebrities πάνω σε αυγά.

Καλλιτέχνης ζωγράφισε 62 απίθανους χαρακτήρες πάνω σε αυγά για το Πάσχα (2)

Καλλιτέχνης ζωγράφισε 62 απίθανους χαρακτήρες πάνω σε αυγά για το Πάσχα (3)

Καλλιτέχνης ζωγράφισε 62 απίθανους χαρακτήρες πάνω σε αυγά για το Πάσχα (4)

Καλλιτέχνης ζωγράφισε 62 απίθανους χαρακτήρες πάνω σε αυγά για το Πάσχα (5)

Κοινοποιήστε στο Facebook