Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (1)

Όταν απουσιάζει η λογική, τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι απολύτως τραγικά!

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (2)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (3)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (4)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (5)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (6)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (7)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (8)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (9)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (10)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (11)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (12)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (13)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (14)

Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #29 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη»

Κοινοποιήστε στο Facebook