Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (1)

Ένας εργαζόμενος αποφάσισε πως δεν μπορούσε να κοιτάζει πια τους βαρετούς κενούς τοίχους και σκέφτηκε μια πρωτότυπη ιδέα για να δώσει χρώμα και ζωντάνια!

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (2)

Το project είχε σαν βασικό υλικό χιλιάδες χαρτάκια Post-It…

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (3)

Ironman

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (4)

Superman

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (5)

Scarlet Witch

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (6)

Wonder Woman

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (7)

Batman

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (8)

SpiderMan

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (9)

Captain America

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (10)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (11)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (12)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (13)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (14)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (15)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (16)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (17)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (18)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (19)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (20)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (21)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (22)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (23)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (24)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (25)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (26)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (27)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (28)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (29)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (30)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (31)

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να δώσεις χρώμα σε ένα μουντό χώρο γραφείων (32)

Κοινοποιήστε στο Facebook