Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (11)

Με τον χαρακτηριστικό τρόπο γραφής τους…

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (1)

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (2)

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (3)

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (4)

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (5)

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (6)

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (7)

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (8)

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (9)

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (10)

Πως θα ήταν ορισμένα διάσημα λογότυπα αν τα έφτιαχναν γιατροί (12)

Δείτε επίσης «Αν τα σήματα γνωστών εταιρειών είχαν ειλικρίνεια»

Κοινοποιήστε στο Facebook