Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (1)

14 «διαφορετικές» εικόνες που κατέγραψε η κάμερα των Google Cars στους δρόμους του κόσμου!

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (2)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (3)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (4)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (5)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (6)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (7)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (8)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (9)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (10)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (11)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (12)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (13)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #14 (14)

Κοινοποιήστε στο Facebook