17 εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων στο φυσικό τους περιβάλλον

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (6)

Οι λύκοι ζουν και κυνηγούν σε αγέλες και είναι γνωστοί για το γεγονός πως δημιουργούν στενές σχέσεις και ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς. Ακολουθούν 17 μοναδικές φωτογραφίες που παρουσιάζουν το εκπληκτικό αυτό ζώο στην καθημερινότητα του.

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (1)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (2)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (3)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (4)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (5)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (7)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (8)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (9)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (10)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (11)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (12)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (13)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (14)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (15)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (16)

Εκπληκτικές φωτογραφίες λύκων (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook