Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (4)

Μικρές ή μεγαλύτερες αναποδιές που τα κατέστρεψαν όλα…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (14)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52 (15)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #51

Κοινοποιήστε στο Facebook