Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #19

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (1)

17 στιγμιότυπα που συνέλαβαν την κρίσιμη στιγμή!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (10)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (11)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (12)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (13)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (14)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (15)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (16)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #19 (17)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της…. καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook