Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (1)

Όταν ο φακός συλλαμβάνει το θέμα με εκπληκτικό timing!

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (2)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (3)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (4)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (5)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (6)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (7)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (8)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (9)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (10)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (11)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (12)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (13)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (14)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #72 (15)

Κοινοποιήστε στο Facebook