Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (1)

12 ακόμα φωτογραφικά κλικ που έγιναν με εκπληκτικό timing!

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (2)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (3)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (4)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (5)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (6)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (7)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (8)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (9)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (10)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (11)

Φωτογραφίες τραβηγμένες την κατάλληλη στιγμή #73 (12)

Κοινοποιήστε στο Facebook