Δείτε πως αυτά τα σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (1)

Οι αποθήκες σιτηρών της CBH Group στο Northam της δυτικής Αυστραλίας ήταν εντελώς αδιάφορες, μέχρι που η εταιρεία αποφάσισε να τους δώσει λίγο χρώμα…

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (2)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (3)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (4)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (5)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (6)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (7)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (8)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (9)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (10)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (11)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (12)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (13)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (14)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (15)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (16)

Σιλό σιτηρών μετατράπηκαν σε έργο τέχνης (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook