Στάσεις ύπνου για ζευγάρια: Οι σωστές και οι λάθος

Στάσεις ύπνου για ζευγάρια: Οι σωστές και οι λάθος (1)

Σκίτσα βγαλμένα από την καθημερινότητα των ζευγαριών…

Στάσεις ύπνου για ζευγάρια: Οι σωστές και οι λάθος (2)

Στάσεις ύπνου για ζευγάρια: Οι σωστές και οι λάθος (3)

Στάσεις ύπνου για ζευγάρια: Οι σωστές και οι λάθος (4)

Στάσεις ύπνου για ζευγάρια: Οι σωστές και οι λάθος (5)

Κοινοποιήστε στο Facebook