Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (1)

Η απόλυτη χλιδή σε ένα σκάφος μήκους 119 μέτρων που κοστίζει 300 εκατομμύρια δολάρια και ανήκει στον Andrey Melnichenko.

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (2)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (3)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (4)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (5)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (6)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (7)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (8)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (9)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (10)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (11)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (12)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (13)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (14)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (15)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (16)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (17)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (18)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (19)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (20)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (21)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (22)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (23)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (24)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (25)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (26)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (27)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (28)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (29)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (30)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (31)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (32)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (33)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (34)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (35)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (36)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (37)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (38)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (39)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (40)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (41)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (42)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (43)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (44)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (45)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (46)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (47)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (48)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (49)

Το υπερπολυτελές yacht ενός Ρώσου μεγιστάνα (50)

Κοινοποιήστε στο Facebook