Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #59

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (1)

Ζουν στους δικούς τους ρυθμούς…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (15)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #59 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook