Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #60

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (5)

Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις.

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #60 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook