Στο εσωτερικό ενός εργοστασίου που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (1)

Δείτε πως ένα εργοστάσιο τροφοδοτεί με 3 εκατομμύρια σάντουιτς ολόκληρη την Βρετανία, με την βοήθεια ενός εργατικού δυναμικού 2.000 ατόμων.

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (2)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (3)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (4)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (5)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (6)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (7)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (8)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (9)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (10)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (11)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (12)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (13)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (14)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (15)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (16)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (17)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (18)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (19)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (20)

Εργοστάσιο που παράγει 3 εκατομμύρια σάντουιτς την εβδομάδα (21)

Κοινοποιήστε στο Facebook