Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (1)

Τους βρήκε η αναποδιά εκεί που δεν το περίμεναν…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (14)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53 (15)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #52

Κοινοποιήστε στο Facebook