Μηχάνημα δημιουργεί έργα τέχνης με laser πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες (Video)

Μηχάνημα δημιουργεί έργα τέχνης με laser πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες

Το έργο τέχνης “After Sunset” δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Andy Gikling στο Adobe Illustrator και στη συνέχεια ανέλαβε να το υλοποιήσει ένα σύστημα laser που ονομάζεται LasX. Η διαδικασία αλλά και το τελικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακά!

Κοινοποιήστε στο Facebook