Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #62

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (1)

Η καθημερινότητα είναι αλλιώς!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #62 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook