Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (5)

Η καθημερινότητα τους επιφύλασσε μικρές δυσάρεστες εκπλήξεις!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (14)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #54 (15)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #53

Κοινοποιήστε στο Facebook