Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #21

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #21 (1)

10 φωτογραφικά κλικ την κρίσιμη στιγμή!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #21 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #21 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #21 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #21 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #21 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #21 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #21 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #21 (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #21 (10)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της…. καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook