Πως ήταν μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (15)

Ένα φωτογραφικό ταξίδι στον χρόνο!

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (1)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (2)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (3)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (4)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (5)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (6)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (7)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (8)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (9)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (10)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (11)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (12)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (13)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (14)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (16)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (17)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (18)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (19)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (20)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (21)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (22)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (23)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (24)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (25)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (26)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (27)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (28)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (29)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (30)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (31)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (32)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (33)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (34)

Μια μέρα στην παραλία πριν από 100 χρόνια (35)

Κοινοποιήστε στο Facebook