Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια… μέχρι την τελευταία

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (1)

Ο χρόνος κυλάει συνήθως πολύ γρήγορα, όμως οι φωτογραφίες μας βοηθούν να θυμόμαστε. Κάπως έτσι σκέφτηκε ένας πατέρας και ξεκίνησε να φωτογραφίζεται κάθε χρόνο με τον γιο του επί 28 συναπτά έτη, δημιουργώντας μια σειρά φωτογραφιών που δείχνει την εξέλιξη μιας νεαρής οικογένειας. Ο πατέρας σιγά σιγά γερνάει και παίρνει λίγο βάρος, ενώ ο γιος του μεγαλώνει και αρχίζει όλο και περισσότερο να του μοιάζει. Μέχρι που έρχεται η τελευταία φωτογραφία…

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (2)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (3)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (4)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (5)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (6)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (7)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (8)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (9)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (10)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (11)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (12)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (13)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (14)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (15)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (16)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (17)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (18)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (19)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (20)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (21)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (22)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (23)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (24)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (25)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (26)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (27)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (28)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (29)

Πατέρας και γιος έβγαζαν την ίδια φωτογραφία για σχεδόν 30 χρόνια... μέχρι την τελευταία (30)

Κοινοποιήστε στο Facebook