Τα πλάσματα του… Photoshop #5

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (3)

Όταν η φαντασία κάνει παιχνίδι!

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (1)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (2)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (4)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (5)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (6)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (7)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (8)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (9)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (10)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (11)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (12)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (13)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (14)

Τα πλάσματα του... Photoshop #5 (15)

Δείτε και το 4ο μέρος του αφιερώματος «Τα πλάσματα του… Photoshop».

Κοινοποιήστε στο Facebook