14 πρώην ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν

Κι όμως υπήρξαν μαζί!

Tom Cruise & Sofia Vergara

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (1)

Rosario Dawson & Jay Z

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (2)

Matt Damon & Winona Ryder

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (3)

Sheryl Crow & Owen Wilson

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (4)

Jessica Biel & Chris Evans

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (5)

Britney Spears & Colin Farrell

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (6)

Natalie Portman & Moby

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (7)

Kirsten Dunst & Jake Gyllenhaal

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (8)

Ashton Kutcher & Brittany Murphy

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (9)

Ryan Reynolds & Alanis Morissette

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (10)

Edward Norton & Salma Hayek

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (11)

Jared Leto & Cameron Diaz

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (12)

Joseph Gordon-Levitt & Megan Good

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (13)

Ryan Gosling & Sandra Bullock

Παλιά ζευγάρια του Hollywood που θα σας ξαφνιάσουν (14)

Κοινοποιήστε στο Facebook