Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (1)

Ένα κούρεμα και αρκετή φροντίδα έκαναν αυτούς τους σκύλους πραγματικά αγνώριστους!

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (2)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (3)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (4)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (5)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (6)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (7)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (8)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (9)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (10)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (11)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (12)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (13)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (14)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (15)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (16)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (17)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (18)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (19)

Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #6 (20)

Δείτε και το 5ο μέρος του αφιερώματος «Σκύλοι πριν και μετά τη διάσωση τους #5»

Κοινοποιήστε στο Facebook