Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #64

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (1)

Οι τρέλες συνεχίζονται και το καλοκαίρι!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #64 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook