Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #65

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (1)

15 νέα τρελά σκηνικά που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #65 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook