Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #23

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (10)

Όταν ο φωτογραφικός φακός απαθανατίζει την πιο καίρια στιγμή!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (1)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (11)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (12)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (13)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (14)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #23 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της…. καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook