Η μάταιη προσπάθεια ενός μεθυσμένου να ανέβει μια κυλιόμενη σκάλα (Video)

Μεθυσμένος σε κυλιόμενη σκάλα

Αυτή πρέπει να είναι η μακρύτερη κυλιόμενη σκάλα που έχει χρησιμοποιήσει, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν κινείται…

Κοινοποιήστε στο Facebook