Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #67

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (1)

Τα παράξενα και αστεία δεν σταματούν ποτέ!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #67 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook