Εντυπωσιακά graffiti #17

Εντυπωσιακά graffiti #17 (5)

15 δημιουργίες που έσπασαν την μονοτονία του γκρίζου!

Εντυπωσιακά graffiti #17 (1)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (10)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (12)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (13)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (14)

Εντυπωσιακά graffiti #17 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook