Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (1)

Ποιος θα ήθελε να είναι στην θέση τους; Κανείς…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (14)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59 (15)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #58

Κοινοποιήστε στο Facebook