Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (3)

Η ατυχία τους χτύπησε με απρόσμενους τρόπους!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (14)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #60 (15)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #59

Κοινοποιήστε στο Facebook