Γκριμάτσες για… γέλια! #16

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (9)

Ξεκαρδιστικές εκφράσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες!

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (1)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (2)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (3)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (4)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (5)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (6)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (7)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (8)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (10)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (11)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (12)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (13)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (14)

Γκριμάτσες για... γέλια! #16 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Γκριμάτσες για… γέλια!»

Κοινοποιήστε στο Facebook