Γκριμάτσες για… γέλια! #17

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (2)

Φάτσες που «έγραψαν» στον φακό!

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (1)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (3)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (4)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (5)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (6)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (7)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (8)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (10)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (11)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (12)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (13)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (14)

Γκριμάτσες για... γέλια! #17 (9)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Γκριμάτσες για… γέλια!»

Κοινοποιήστε στο Facebook