Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #13

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (1)

Πάνε γυρεύοντας και θα το μετανιώσουν!

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (11)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (12)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (13)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (14)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #13 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook