Στη λεωφόρο της… τρέλας! #7

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (4)

Μια σειρά από αστεία και παράξενα που μπορεί να συναντήσετε στους δρόμους του κόσμου!

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (1)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (2)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (3)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (5)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (6)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (7)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (8)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (9)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (10)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (11)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (12)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (13)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (14)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #7 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Στη λεωφόρο της… τρέλας!»

Κοινοποιήστε στο Facebook