38 άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (20)

Αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να βγάλουν την τέλεια selfie ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως χρειάστηκε να θέσουν την ζωή τους σε κίνδυνο!

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (1)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (2)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (3)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (4)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (5)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (6)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (7)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (8)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (9)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (10)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (11)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (12)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (13)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (14)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (15)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (16)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (17)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (18)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (19)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (21)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (22)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (23)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (24)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (25)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (26)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (27)

Άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα για μια Selfie (28)

Κοινοποιήστε στο Facebook