Αυτός ο κύβος δεν είναι απλά ένας κύβος (Video)

Αυτός ο κύβος δεν είναι απλά ένας κύβος

Το Geobender είναι ένα ενδιαφέρον μικρό παιχνίδι που αποτελείται από πυραμίδες που συνδέονται μεταξύ τους με μαγνήτες σπανίων γαιών…

Κοινοποιήστε στο Facebook