Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #69

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (8)

Τα περίεργα ξεφυτρώνουν από παντού!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #69 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook