30 φωτογραφίες με εκπληκτικό timing

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (1)

Όταν ο φωτογράφος βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση και έχει την τύχη με το μέρος του.

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (2)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (3)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (4)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (5)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (6)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (7)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (8)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (9)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (10)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (11)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (12)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (13)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (14)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (15)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (16)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (17)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (18)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (19)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (20)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (21)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (22)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (23)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (24)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (25)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (26)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (27)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (28)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (29)

Φωτογραφίες με εκπληκτικό timing (30)

Κοινοποιήστε στο Facebook