Γκριμάτσες για… γέλια! #18

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (12)

Όταν οι εκφράσεις του προσώπου μιλούν με ξεκαρδιστικό τρόπο!

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (1)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (2)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (3)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (4)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (5)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (6)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (7)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (8)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (9)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (10)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (11)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (13)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (15)

Γκριμάτσες για... γέλια! #18 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Γκριμάτσες για… γέλια!»

Κοινοποιήστε στο Facebook