Μια ματιά στην Α’ θέση των αεροπορικών πτήσεων την δεκαετία του ’50

Μια ματιά στην Α' θέση των αεροπορικών πτήσεων την δεκαετία του '50 (1)

Τότε που η Α’ θέση πρόσφερε μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία!

Μια ματιά στην Α' θέση των αεροπορικών πτήσεων την δεκαετία του '50 (2)

Μια ματιά στην Α' θέση των αεροπορικών πτήσεων την δεκαετία του '50 (3)

Μια ματιά στην Α' θέση των αεροπορικών πτήσεων την δεκαετία του '50 (4)

Μια ματιά στην Α' θέση των αεροπορικών πτήσεων την δεκαετία του '50 (5)

Μια ματιά στην Α' θέση των αεροπορικών πτήσεων την δεκαετία του '50 (6)

Μια ματιά στην Α' θέση των αεροπορικών πτήσεων την δεκαετία του '50 (7)

Μια ματιά στην Α' θέση των αεροπορικών πτήσεων την δεκαετία του '50 (8)

Μια ματιά στην Α' θέση των αεροπορικών πτήσεων την δεκαετία του '50 (9)

Μια ματιά στην Α' θέση των αεροπορικών πτήσεων την δεκαετία του '50 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook