Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #15

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (2)

Οι συγκεκριμένοι τύποι μάλλον αγνοούν εντελώς αυτή την έννοια!

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (1)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (11)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (12)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (13)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #15 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook