Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες

Δείτε την φωτογραφική λίστα που καταγράφει την εξέλιξη των γραφικών από το 1980 μέχρι σήμερα!

1980

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (1)

1982

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (2)

1984

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (3)

1986

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (4)

1988

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (5)

1990

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (6)

1992

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (7)

1994

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (8)

1996

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (9)

1998

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (10)

2000

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (11)

2002

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (12)

2004

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (13)

2006

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (14)

2008

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (15)

2010

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (16)

2012

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (17)

2014

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (18)

2015

Πόσο άλλαξαν τα γραφικά των Video Games τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (19)

Κοινοποιήστε στο Facebook